PROPERTIES FOR SAMOBOR (1 OFFER)

Sort by:
Jump to page:
Page:  1 of 1

(L-SA-MB-01)

Building Land, Samobor, Zagreb

Zemljište je najvećim dijelom šuma i zelenilo, a na manjem dijelu u zoni građenja. Ukupna površina zemljišta iznosi 136.056 m 2 , od čega je 69.265 m2 šuma. Predmetne parcele se nalaze na vizualno atraktivnom brežuljku iznad ...
Sort by:
Jump to page:
Page:  1 of 1